لنز های فیزوان

تصویر لنز: 
120mm MF Macro f/4.0
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
120
گستره دیافراگم: 
f/4– f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
40
زاویه دید قطری ( درجه ): 
33°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
67
وزن ( گرم ): 
835
طول ( میلیمتر ): 
111x83mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
80mm AF f/2.8
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
80 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/2.8 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
70
زاویه دید قطری ( درجه ): 
47 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
67 میلیمتر
وزن ( گرم ): 
330
طول ( میلیمتر ): 
51.5x80.5 mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
45mm AF f/2.8
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
45 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/2.8 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
35
زاویه دید قطری ( درجه ): 
74 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
67 میلیمتر
وزن ( گرم ): 
492
طول ( میلیمتر ): 
49.5x77mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
35mm AF f/3.5
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
35 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/3.5 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
35
زاویه دید قطری ( درجه ): 
90 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
77 میلیمتر
وزن ( گرم ): 
480
طول ( میلیمتر ): 
62x84mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
150mm AF f/2.8 IF
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
150
گستره دیافراگم: 
f/2.8 - 22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
100
زاویه دید قطری ( درجه ): 
26°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
72
وزن ( گرم ): 
780
طول ( میلیمتر ): 
120x85mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
75-150mm Zoom AF f/4.5
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
75 - 150 mm
گستره دیافراگم: 
f/4.5 – f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
100
زاویه دید قطری ( درجه ): 
26°/50°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
77
وزن ( گرم ): 
1114
طول ( میلیمتر ): 
145x86 mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
120mm AF Macro f/4.0
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
120 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/4.0 – f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
37
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
72
وزن ( گرم ): 
960
طول ( میلیمتر ): 
107x91
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
120mm TS f/5.6
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
120
گستره دیافراگم: 
f/5.6 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
0.84
طول ( میلیمتر ): 
135x106
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
LS 80mm f/2.8 (رینگ آبی)
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
80 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/2.8 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
70
زاویه دید قطری ( درجه ): 
47 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
72 میلیمتر
وزن ( گرم ): 
500g
طول ( میلیمتر ): 
64.4x86.5mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
LS 75-150 mm f/4-5.6 (رینگ آبی)
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
75-150
گستره دیافراگم: 
W: f/4 – f/22 T: f5.6-f45
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
100
زاویه دید قطری ( درجه ): 
W: 50° - T: 26°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
95
وزن ( گرم ): 
1800
طول ( میلیمتر ): 
172x105.5
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
LS 55mm f/2.8
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
55
گستره دیافراگم: 
f/2.8 – f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
45cm
زاویه دید قطری ( درجه ): 
64 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
72
وزن ( گرم ): 
660
طول ( میلیمتر ): 
77.6x86.5
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
LS 45mm f/3.5 (رینگ آبی)

شرکت  دانمارکی فیزوان پیشرو در تولید بک های دیجیتال هم زمان با نمایشگاه فتو کینا لنز 45 میلیمتر با دیافراگم 3.5 از سری لنز های رینگ آبی   (BLUE RING)   اشنایدر را که قابلیت تولید تصویر  برای سنسور های 100 مگا پیکسل را دارد را به بازار معرفی کرد.

مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
45
گستره دیافراگم: 
f/3.5 – f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
55cm
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
95mm
طول ( میلیمتر ): 
101x122.9
کاتالوگ
تصویر لنز: 
LS 40-80 mm f/4-5.6 (رینگ آبی)
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
40-80
گستره دیافراگم: 
W: f/4 – f/32 , T: f/5.6 - f/45
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
60
زاویه دید قطری ( درجه ): 
W: 82° - T: 47°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
105
وزن ( گرم ): 
1860
طول ( میلیمتر ): 
150x111
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
LS 35mm f/3.5
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
35
گستره دیافراگم: 
f/3.5 - f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
0.5 متر
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
105mm
وزن ( گرم ): 
1370
طول ( میلیمتر ): 
111x119
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
28mm LS f/4.5 Aspherical
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
28
گستره دیافراگم: 
f/4.5 – f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
35
زاویه دید قطری ( درجه ): 
102.7
وزن ( گرم ): 
1100
طول ( میلیمتر ): 
90x136
کاتالوگ
دریافت فایل: 
همزمانی محتوا