لنز های سری XT

تصویر لنز: 
لنز  70mm f/5.6 رودنشتاک برای دوربین های XT فیزوان

لنز  70mm f/5.6 رودنشتاک برای دوربین های XT فیزوان

مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
70
گستره دیافراگم: 
f/5.6 - f/32
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
72
وزن ( گرم ): 
700
طول ( میلیمتر ): 
109x107x89
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
لنز  32mm f/4 رودنشتاک برای دوربین های XT فیزوان

لنز  32mm f/4 رودنشتاک برای دوربین های XT فیزوان

مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
32
گستره دیافراگم: 
f/4 - f/22
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
86
وزن ( گرم ): 
1100
طول ( میلیمتر ): 
118x107x98
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
لنز  23mm f/5.6 رودنشتاک برای دوربین های XT فیزوان

لنز  23mm f/5.6 رودنشتاک برای دوربین های XT فیزوان

مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
23
گستره دیافراگم: 
f/5.6 - f/22
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
58
وزن ( گرم ): 
850
طول ( میلیمتر ): 
95x107x95
کاتالوگ
دریافت فایل: 
همزمانی محتوا