لنز ها بدون شاتر

تصویر لنز: 
120mm MF Macro f/4.0
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
120
گستره دیافراگم: 
f/4– f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
40
زاویه دید قطری ( درجه ): 
33°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
67
وزن ( گرم ): 
835
طول ( میلیمتر ): 
111x83mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
80mm AF f/2.8
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
80 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/2.8 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
70
زاویه دید قطری ( درجه ): 
47 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
67 میلیمتر
وزن ( گرم ): 
330
طول ( میلیمتر ): 
51.5x80.5 mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
45mm AF f/2.8
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
45 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/2.8 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
35
زاویه دید قطری ( درجه ): 
74 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
67 میلیمتر
وزن ( گرم ): 
492
طول ( میلیمتر ): 
49.5x77mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
35mm AF f/3.5
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
35 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/3.5 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
35
زاویه دید قطری ( درجه ): 
90 درجه
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
77 میلیمتر
وزن ( گرم ): 
480
طول ( میلیمتر ): 
62x84mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
150mm AF f/2.8 IF
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
150
گستره دیافراگم: 
f/2.8 - 22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
100
زاویه دید قطری ( درجه ): 
26°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
72
وزن ( گرم ): 
780
طول ( میلیمتر ): 
120x85mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
75-150mm Zoom AF f/4.5
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
75 - 150 mm
گستره دیافراگم: 
f/4.5 – f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
100
زاویه دید قطری ( درجه ): 
26°/50°
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
77
وزن ( گرم ): 
1114
طول ( میلیمتر ): 
145x86 mm
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
120mm AF Macro f/4.0
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
120 میلیمتر
گستره دیافراگم: 
f/4.0 – f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
37
قطر فیلتر ( میلیمتر ): 
72
وزن ( گرم ): 
960
طول ( میلیمتر ): 
107x91
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
120mm TS f/5.6
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
120
گستره دیافراگم: 
f/5.6 – f/22
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
0.84
طول ( میلیمتر ): 
135x106
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر لنز: 
لنز 28mm فیزوان
مشخصات فنی
فاصله کانونی ( میلیمتر ): 
28
گستره دیافراگم: 
f/4.5– f/32
مينيمم فوكوس (سانتيمتر): 
35
زاویه دید قطری ( درجه ): 
102°
وزن ( گرم ): 
886
طول ( میلیمتر ): 
136x90
کاتالوگ
دریافت فایل: 
همزمانی محتوا