بک دیجیتال فیزوان

تصویر دوربین: 
بک دیجیتال IQ3 80MP فیزوان
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
80
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
53.7x40.4
سایز پیکسل ( میکرون ): 
5.2x5.2
حساسیت (ISO): 
50-800
فاکتور لنز: 
1
سایز صفحه نمایشگر بک: 
3.2 اینچ TFT
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر دوربین: 
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
51
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
44x33
سایز پیکسل ( میکرون ): 
5.3x5.3
حساسیت (ISO): 
100-6400
فاکتور لنز: 
1.3
سایز صفحه نمایشگر بک: 
3.2 اینچ TFT
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر دوربین: 
بک دیجیتال IQ3 100MP فیزوان
تصویر کوچک: 
بک دیجیتال IQ3 100MP فیزوان
بک دیجیتال IQ3 100MP فیزوان
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
101
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
53.7x40.4
سایز پیکسل ( میکرون ): 
4.6x4.6
حساسیت (ISO): 
50-12800
فاکتور لنز: 
1
سایز صفحه نمایشگر بک: 
3.2 اینچ TFT
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر دوربین: 
بک دیجیتال IQ3 100 Achromatic فیزوان
تصویر کوچک: 
بک دیجیتال IQ3 100 Achromatic فیزوان
بک دیجیتال IQ3 100 Achromatic فیزوان
بک دیجیتال IQ3 100 Achromatic فیزوان
بک دیجیتال IQ3 100 Achromatic فیزوان
بک دیجیتال IQ3 100 Achromatic فیزوان
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
101
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
53.4x40.1
سایز پیکسل ( میکرون ): 
4.6x4.6
حساسیت (ISO): 
200 - 51200
فاکتور لنز: 
1
سایز صفحه نمایشگر بک: 
3.2 اینچ TFT
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر دوربین: 
بک دیجیتال IQ1 80MP فیزوان
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
80
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
53.7x40.4
سایز پیکسل ( میکرون ): 
5.2x5.2
حساسیت (ISO): 
35-800
فاکتور لنز: 
1
سایز صفحه نمایشگر بک: 
3.2 اینچ TFT
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر دوربین: 
بک دیجیتال IQ1 50MP فیزوان
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
50
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
44x33
سایز پیکسل ( میکرون ): 
5.3x5.3
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
1.2
حساسیت (ISO): 
100-6400
فاکتور لنز: 
1.3
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر دوربین: 
بک دیجیتال IQ1 100MP فیزوان

محصول معرفی شده توسط  شرکت فیزوان، بک IQ1 در رزولوشن 100 مگا پیکسل است. تا به امروز بک و دوربین 100 مگا پیکسل در سری IQ3  تولید میشد . تفاوت بین سری IQ1 و  IQ3 در جزییات عملکرد است و از نظر کلی جنس و اندازه سنسور در هر دو مشابه است. فیزوان این محصول را برای  بهتر شدن قیمت نهایی جهت عرضه سنسور 100 مگا پیکسل به مشتریان انجام داده است.

معمولا در دنیای بک های دیجیتال سنسور های 50 و 100 مگا پیکسل سی موس و الباقی رزولوشن های موجود در بازار سی سی دی هستند.

مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
101
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
53.7x40.4 CMOS
حساسیت (ISO): 
50-12800
فاکتور لنز: 
1
سایز صفحه نمایشگر بک: 
3.2اینچ نمایشگر لمسی
کاتالوگ
دریافت فایل: 
تصویر دوربین: 
بک دیجیتال IQ 260 Achromatic فیزوان
تصویر کوچک: 
IQ260 Achromatic
IQ260 Achromatic
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
60
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
40.3x53.7
سایز پیکسل ( میکرون ): 
6X6
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
1
حساسیت (ISO): 
200-3200
تصویر دوربین: 
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
20-80
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
40.4x53.7
سایز پیکسل ( میکرون ): 
5.2x5.2 یا 10.4x10.4
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
0.7 یا 0.9
حساسیت (ISO): 
50 تا 800 - 200 تا 3200
فاکتور لنز: 
1
تصویر دوربین: 
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
60.5-15
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
40.4x53.9
سایز پیکسل ( میکرون ): 
6x6 یا 12x12
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
1 یا 1.4
حساسیت (ISO): 
50 تا 800 - 200 تا 3200
فاکتور لنز: 
1
تصویر دوربین: 
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
40-10
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
43.9x32.9
سایز پیکسل ( میکرون ): 
6x6 یا 12x12
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
1.2 یا 1.8
حساسیت (ISO): 
50 تا 800 - 200 تا 3200
فاکتور لنز: 
1.3
تصویر دوربین: 
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
60.5x15
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
40.4x53.9
سایز پیکسل ( میکرون ): 
6x6 تا 12x12
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
1 تا 1.4
حساسیت (ISO): 
50 تا 800 - 200 تا 3200
فاکتور لنز: 
1
تصویر دوربین: 
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
40-10
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
32.9x43.9
سایز پیکسل ( میکرون ): 
6x6 تا 12x12
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
1.2 تا 1.8
حساسیت (ISO): 
50 تا 800 - 200 تا 3200
فاکتور لنز: 
1.3
تصویر دوربین: 
مشخصات فنی
رزولوشن تصویر ( میلیون پیکسل ): 
31.6
سایز سی سی دی ( میلیمتر ): 
33.1X 44.2
سایز پیکسل ( میکرون ): 
6.8X6.8
سرعت عکاسی ( فریم بر ثانیه ): 
0.8
حساسیت (ISO): 
100 تا 1600
همزمانی محتوا